Positive endringer på lån fra Bank Norwegian

Skal du refinansiere annen gjeld, eller ta opp et lite forbrukslån, kan Bank Norwegian være en av bankene du bør søke hos. Der har de nemlig redusert etableringsgebyret.

Banken har gått gjennom en turbulent periode, med utskiftninger i toppledelse og majoritetseierens nedsalg. Norwegian Air solgte nylig alle aksjene sine i forbrukslånbanken for 2,2 milliarder kroner, til en pris andre aksjonærer klassifiserte som billig.

Lave etableringsgebyr

Det nye hos Bank Norwegian er at de nå skiller mellom lånestørrelsene når de beregner etableringsgebyret. Tidligere var dette gebyret på 950 kroner, uansett hvor mye penger du lånte. I prislisten deres står nå følgende:

  • Forbrukslån uten krav til sikkerhet: 5 000 og 14 999 – ingen etableringsgebyr
  • Lån mellom 15 000 og 24 999 – etableringsgebyr på 450 kroner
  • Lån mellom 25 000 og 600 000 – etableringsgebyr på 950 kroner

En annen positiv utvikling er at om du skal bruke lånet til å refinansiere annen gjeld, slipper du etableringsgebyret, uansett lånestørrelse. Så vidt vi kjenner til er Bank Norwegian den første banken til å tilby dette.

Kanskje skyldes endringen det at både myndigheter og mediene har fokus på kostnadene på forbrukslån, og spesielt på dette med refinansiering av smålån og kredittgjeld. Bank Norwegian plasserer seg dermed som en av bankene som ønsker å konkurrere om nettopp disse kundene.

Rentebetingelsene på forbrukslån

Det er viktig å være klar over at nesten alle banker opererer med et vidt spenn når det gjelder rentene de krever.

Hos Bank Norwegian er de laveste nominelle rentene på 7,99% per i dag, mens de høyeste er på 19,99%. Alle som søker mottar er individuelt beregnet rentetilbud, der renten vil ligge et sted mellom de to ytterpunktene.

Personer med god betalingsevne og høy kredittscore får alltid bedre rentetilbud enn andre.

Å slippe etableringsgebyret har stor effekt på små lånesummer. De effektive rentene vil da normalt reduseres merkbart. Låner du imidlertid flere hundre tusen, vil gebyret ha langt mindre innvirkning på totalkostnadene og de effektive rentene.

Fikk du med deg dette? Lurte 35 banker: 10,4 millioner i lån på sju stjålne ID-er

Hva andre banker krever

At gebyrkostnadene reduseres, eller bortfaller helt, er positivt så lenge bankene ikke kompenserer med høyere renter. Dette er ikke lett å finne eksakt ut av, i og med at alle banker gir individuelle tilbud. Det er imidlertid sannsynlig at Bank Norwegians grep handler om å tilby rimeligere lån, og dermed gjøre seg mer attraktive på lånemarkedet.

Likevel bør du innhente flere tilbud før du bestemmer deg. Sammenlign like lånesummer, og med like lang tilbakebetalingstid. Den banken som kommer ut med laveste totalkostnad, er den som er billigst i ditt tilfelle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *